Szukaj

Wady i zalety globalizacji

Globalizacja miała być odpowiedzią na ograniczenia gospodarcze, polityczne czy społeczne. Dla wielu przyniosła wiele korzyści. Trzeba jednak mieć na uwadze, że globalizacja ma poza zaletami, także i wady. Jak więc wykorzystywać jej mocne strony, a na co uważać?

Globalizacja - zalety i wady

Nie można zaprzeczyć temu, że globalizacja ma wielu swoich wielu zwolenników, według których taki proces rozwiązuje wiele problemów politycznych, gospodarczych czy ekonomicznych. Z tego wynika, że globalizacja ma też swoje plusy. Do tych najczęściej wskazywanych zalicza się:

Zalety globalizacji

Wolny handel

Dzięki globalizacji eksport i import rozwinął się na szeroką skalę i zapewnił wielu krajom wymierne korzyści finansowe. Wolny handel w aspekcie globalizacji to również więcej miejsc pracy, dostęp do innowacyjnych technologii i niższe ceny na rynkach lokalnych. To z kolei ma przekładać się na wyższy komfort życia konsumentów, lepsze zarobki, ale też wyrównanie wszelkich różnic pomiędzy krajami.

Większa konkurencyjność

Opcja pojawienia się zagranicznych produktów na rynkach lokalnych, zdecydowanie zwiększa konkurencyjność, co ma pozytywne przełożenie przynajmniej z dwóch względów – wyższej jakości i lepszej ceny. Większa konkurencyjność widoczna jest też na rynku pracy czy w innowacjach technologicznych. Ponadto globalizacja znosi grancie i sprawia, że ludzie chętniej zmieniają miejsce zamieszkania oraz szybciej asymilują się w nowych środowiskach.

Lepsze możliwości znalezienia pracy

Globalizacja stwarza większe szanse dla mieszkańców biedniejszych krajów, gdzie szanse na wykształcenie czy znalezienie pracy są znikome. Dzięki globalizacji łatwiejsze jest również przemieszczanie się, podróżowanie czy znalezienie nowego, lepszego pracodawcy.

Nie można globalizacji traktować jedynie jako wszelkiego dobra, za którym idzie postęp technologiczny, wolność na rynkach handlowych czy spadek kosztów produkcyjnych. Takie zjawiska jak globalizacja mają też swoje minusy i do tych najważniejszych zalicza się:

Wady globalizacji

Wykorzystywanie taniej siły roboczej

Globalizacja to przede wszystkim działanie ponad wszelkimi podziałami politycznymi czy granicami, a co za tym idzie – możliwość przenoszenia działalności czy produkcji do biedniejszych krajów, gdzie często pracowników zmusza się do niewolniczej pracy w niegodziwych warunkach.

Uciekanie wielkich korporacji do rajów podatkowych

Globalizacja sprzyja rejestrowaniu firm i korporacji w krajach, gdzie podatki są znikome albo żadne. To zapewnia większe dochody przedsiębiorcy, ale osłabia budżet państwa, w którym firma prosperuje. W czasach globalizacji rejestrowanie spółek i firm jest często praktykowane.

Niszczenie środowiska naturalnego

Jako jedną z największych wad globalizacji wylicza się niszczenie środowiska naturalnego poprzez niewłaściwe segregowanie odpadów, odprowadzanie zanieczyszczeń do wód gruntowych czy zanieczyszczanie powietrza. Globalizacja prowadzi do tego, że korporacje nastawione na zysk, nie dbają o środowisko naturalne albo chętnie budują fabryki i zakłady produkcyjne tam, gdzie wymogi ekologiczne są niższych standardów.

Wady i zalety globalizacji - podsumowanie

Globalizacja to proces, który zapewnił lepszy rozwój na rynku technologicznym i informatycznym. Zapewnił także większe możliwości w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Nie można jednak zapominać o negatywnych skutkach, jak właśnie degradacja środowiska, szukanie rajów podatkowych przez korporacje czy wykorzystywanie osób nieletnich do ciężkiej pracy. Dlatego proces globalizacji ma nie tylko zwolenników, ale także przeciwników, którzy walczą o wyrównanie szans, czy godne wynagrodzenia, również w tych biedniejszych krajach. To wszystko każe sobie bowiem zadać pytanie, czy globalizacja, która miała znosić wszelkie granice, nie prowadzi do jeszcze większych nierówności pomiędzy poszczególnymi regionami na świecie.

Bibliografia / Netografia

  •  
globalizacja wady i zalety

Podziel się opinią!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *