Szukaj

Wady i zalety pszczelarstwa

Pszczelarstwo jako pasja i sposób na utrzymanie się, ma swoje mocne i słabe strony. Rozpatrywać można także jego korzyści dla środowiska i wartość prozdrowotną. Wydawało by się, że pszczelarstwo to samo dobro, jednak ma także swoje ciemne strony. W niniejszym tekście spróbujemy przeanalizować wady i zalety pszczelarstwa jako formy stałego, rodzinnego biznesu zapewniającego stabilny dochód pszczelarzowi i jego rodzinie.

Pszczelarstwo - zalety i wady

Pomimo wad pszczelarstwo jest zajęciem niezwykle wdzięcznym i przyjemnym. Wiele osób zaczyna zajmować się hodowlą pszczół jako hobby, by z czasem w pełni przerzucić się na życie z produkcji miód. Pszczelarstwo, jako forma utrzymania, jest niezwykle przyjemne i ma wiele zalet. Zalety pszczelarstwa prezentują się następująco:

Zalety pszczelarstwa

Zajęcie dające satysfakcję

Zajmowanie się pszczołami jest pracą na tyle przyjemną, że często decydują się na nie osoby zmęczone pracą w korporacjach czy życiem w mieście. Pasja do hodowli pszczół, aktywności na świeżym powietrzu, przyjemność z kontaktu z owadami to bardzo ważne aspekty pszczelarstwa.

Wzrost popularności produktów pszczelich i apiterapii

Nie tylko w Polsce dostrzec można rosnącą popularność miodu i produktów pszczelich. Prozdrowotne właściwości miodu sprawiają, że zarówno medycyna konwencjonalna jak i niekonwencjonalna, kosmetyka i dermatologia zwracają się coraz częściej w kierunku leczenia schorzeń przewlekłych czy infekcji miodem. W aptekach jest ogrom dostępnych preparatów z pyłkiem czy propolisem. Dodatkowo różnorakie miody wraz z woskiem pszczelim w postaci świec zdobywają rynek prezentów. Dostępne są specjalne świąteczne zestawy prezentowe. Wielu ludzi wprowadza miód do codziennej diety.
Tak ogromny i dynamicznie rozwijający się rynek powoduje, że pszczelarstwo staje się biznesem pewnym i dochodowym.

Profesjonalność przekłada się na stabilność pasieki

Choć pszczelarstwo wiąże się z wieloma zagrożeniami stabilnej ilości uli ze względu na fakt przeprowadzenia rodzin pszczelich przez trudy zimy oraz często występujące choroby, prawidłowo prowadzona, zadbana pasieka jest dość stabilna i zazwyczaj udaje się prowadzić ją przez wiele lat, a wahania ilości uli są niewielkie. Włożona w pasiekę praca zwraca się nie tylko finansowo.

Dofinansowanie z funduszy ministerialnych

Hodowla pszczół jest zajęciem cieszącym się coraz większą popularnością. Pszczoły są zapylaczami, przez co ich obecność na danym terenie przekłada się bezpośrednio na efektywność rolnictwa. Ponieważ wady – zapylacze objęte są szczególną opieką i zainteresowaniem, początkujący pszczelarz znaleźć może wiele źródeł dofinansowania i dotacji do zakupu sprzętu pszczelarskiego, co znacząco ułatwia rozpoczęcie działania na rynku pszczelarskim.

Pszczelarstwo jako biznes jest zajęciem ciekawym, przyjemnym, zajmującym, ale dającym wiele satysfakcji. Zazwyczaj posiadanie pasieki nie jest przypadkowe i wynika wprost z pasji i chęci posiadania pszczół. Niemniej nawet, jeśli jest to pasja, a pszczelarz jest zaangażowany w pracę w pasiece całym sercem, nie ominie się pewnych zagrożeń i problemów związanych z pszczelarstwem. Jakie są więc wady pszczelarstwa?

Wady pszczelarstwa

Konieczność posiadania ponad 100 uli

Pasieka, aby była stabilna i przynosiła dochody w wysokości pozwalającej dbać o pszczoły oraz utrzymać się pszczelarzowi, musi liczyć ponad 100 uli. Jest to ilość do zaopiekowania i obsłużenia przez jednego pszczelarza, ale wymaga w zasadzie poświęcenia pasiece stu procent czasu i ogromu energii. W czasie miodobrania przez ręce posiadacza pasieki przejść musi ponad 1000 ramek, które trzeba zebrać, przetransportować, odsklepić i odwirować. Taka ilość pracy przy ulach powoduje, że zajmując się pasiecznictwem, trudno znaleźć czas na inne hobby czy zajęcia.

Wpływ osłabienia zimowego na stabilność działania pasieki

Stabilność liczebności pasieki jest zmienna. Zazwyczaj stała w okresie lata i jesieni, ale okres zimowy jest prawdziwą próbą dla uli. Dopiero wiosenny przegląd pasieki pozwala ocenić, jak rodziny przetrwały zimę. Dlatego już w marcu dokonuje się podziału rodzin na silne, średnie i słabe, sprawdza się osyp zimowy – ile robotnic zginęło w czasie zimy – oraz kondycję mieszkanek uli. Zależnie od profesjonalizmu pszczelarza oraz ostrości zimy przetrwa określona część rodzin. Ta pozimowa niepewność oraz trudny do przewidzenia procent rodzin, które przetrwają ten czas i będą silne na wiosnę jest jedną z najważniejszych wad pszczelarstwa i pewną formą ryzyka wpisaną w prowadzenie pasieki.

Choroby rodzin pszczelich

Kolejną wadą w stabilności prowadzenia biznesu pasiecznego jest fakt pojawiania się licznych chorób pszczelich. Ze względu na liczne modyfikacje genetyczne i hodowanie jak najefektywniejszych pszczół, wzrosła wrażliwość roju na choroby wirusowe, bakteryjne i pasożytnicze.
Powszechna jest warroza, pasożyt pszczeli, który osłabia i stopniowo wyniszcza rodziny pszczele. Najgorszą chorobą jaka może się trafić w pasiece, jest jednak zgnilec amerykański pszczół. Jest to infekcja roju, która niemal nie poddaje się leczeniu, dodatkowo wyjątkowo szybko roznosi się pomiędzy ulami. Jest ona na tyle dużym zagrożeniem dla rodzin, że na obszarze jej występowania stawia się znaki ostrzegawcze informujące o wystąpieniu ognisk zgnilca amerykańskiego pszczół. Zarażone rodziny najczęściej zostają wytypowane do likwidacji. Czasami zdarza się, że z powodu zgnilca, dla dobra ogólnej populacji pszczół, całe pasieki poddawane są likwidacji.

Prowadzenie pasieki jako zajęcie czasochłonne

Ostatnią z wad prowadzenia pasieki jako sposobu na utrzymanie się, jest fakt, że aby czerpać dochody ze sprzedaży miodu i innych produktów pszczelich trzeba włożyć w to zajecie ogrom sił, czasu i pracy. Samo dbanie o ule, zajmowanie się rodzinami, miodobranie powodują, że bartnik niemal nie ma czasu na cokolwiek innego. Oprócz zajmowania się ulami pasiecznictwo to jednak także prowadzenie sprzedaży miodu, staranie się o rynek zbytu, walka o klienta czy sposoby dystrybucji swoich produktów wśród klientów.

Plusy i minusy pszczelarstwa - podsumowanie

Prowadzenie pasieki jako biznesu ma swoje liczne wady i zalety. Jest zajęciem przynoszącym wiele satysfakcji, ale i wymagającym dużego nakładu sił i czasochłonnym. Jeśli jednak osoba, która chce prowadzić pasiekę chce to robić z pasją i zaangażowaniem, owady z pewnością odwdzięczą się dużą ilością miodu, którym zachwyceni będą klienci.

Bibliografia / Netografia

  •  Kurek-Górecka A. Balwierz i in., Dietetyczne aspekty zastosowania pyłku pszczelego, https://www.ptfarm.pl/pub/File/Bromatologia/2017/Nr%203/Bromatologia%203_2017%20art%2001%20s%20191-200.pdf, Data dostępu: 2022.11.15
  • Praca zbiorowa, Podręcznik dla pszczelarzy, http://pasiekamichalow.weebly.com/uploads/5/9/5/4/5954604/jadoxdocument_12454_124859.pdf,
    Data dostępu: 2022.12.02
  • Ślosarz J., Miesięczne zalecenia pasieczne, https://modr.pl/sites/default/files/brochures/miesieczne_zalecenia_pasieczne.pdf, Data dostępu: 2022.12.06
pszczelarstwo wady i zalety

Podziel się opinią!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *