Szukaj

Wady i zalety inwestycji w ziemię rolną

Lokowanie kapitału w nieruchomościach gruntowych cieszy się dużym powodzeniem wśród inwestorów. Najchętniej kupują oni działki budowlane, jednak do wyboru są też inne rodzaje gruntów, np. ziemie rolne. Zobaczmy, czy warto się nimi zainteresować.

Inwestycja w ziemię rolną - zalety i wady

Inwestycje w ziemię rolną charakteryzują się wieloma zaletami.

Zalety inwestycji w ziemię rolną

Niska cena

Cena ziemi rolnej zależy od różnych czynników. Na atrakcyjność ziemi rolnej wpływa przede wszystkim jej klasa, ale również lokalizacja, łatwość dojazdu oraz dostęp do mediów. Mimo poszczególnych różnic wynikających z powyższych zmiennych, można śmiało stwierdzić, że grunty rolne są znacznie tańsze od działek budowlanych. Dodatkowym atutem są opłaty – niższy podatek pobierany od gruntów rolnych.

Różne możliwości wykorzystania gruntów

Grunty rolne można wykorzystać w różny sposób, przy czym kluczowe znaczenie dla planowanych inwestycji ma klasa przydatności rolnej gruntu. Najbardziej oczywistą, oraz zgodną z pierwotną funkcją gruntów rolnych metod ich wykorzystywania jest rozwijanie własnej działalności poprzez pozyskiwanie plonów z większego niż przydomowa działka terenu. W takiej sytuacji, jeśli decyzja o kupnie gruntu rolnego jest spowodowana chęcią zdobycia wysokich plonów, to im wyższa klasa przydatności rolnej, tym lepiej. Popularnością cieszy się także dzierżawa gruntów rolnych dla rolników. Inna możliwość to odrolnienie ziemi i przekształcenie jej w grunty budowlane, a następnie wybudowanie na niej nieruchomości lub sprzedaż komuś innemu. Jednakże, jak już zostało wspomniane takie działanie jest możliwe tylko na gruntach w niższej klasie. Kolejnym, nieco młodszym sposobem na wykorzystanie gruntów rolnych jest dzierżawa ziemi pod panele fotowoltaiczne. Grunty w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej są dość tanie, co sprawia, że zagraniczne firmy fotowoltaiczne chętnie inwestują na tych terenach. W takiej sytuacji, również wymagana jest V klasa ziemi lub niższa.

Przemyślana inwestycja w ziemię rolną może okazać się dobrym pomysłem, jednak nie można nie zauważyć, że takie rozwiązanie posiada kilka wad.

Wady inwestycji w ziemię rolną

Ograniczenia dotyczące tego, kto może kupić działkę rolną

Pierwsza wada ujawnia się już na samym początku i dotyczy tego, kto może, a kto nie może kupić działki rolnej. O ile właścicielem działki budowlanej może stać się niemal każdy, o tyle w przypadku gruntów rolnych sprawa nie jest już taka oczywista i prosta. Przede wszystkim, jak sama nazwa wskazuje grunty rolne, są przeznaczone do celów rolniczych. W związku z czym, nie trudno się domyślić, że pierwszeństwo do zakupu takich terenów mają rolnicy. Jednakże nie oznacza to, że osoba niebędąca rolnikiem jest pozbawiona takiej możliwości. Istnieje kilka wyjątków, których wystąpienie pozwala na zakup ziemi osobie niebędącej rolnikiem. Pierwsza sytuacja ma miejsce, gdy obszar gruntu jest mniejszy niż 1 ha. Oprócz tego, wyjątkiem jest również sytuacja, gdy ziemia rolnicza ma zostać kupiona od osoby spokrewnionej. Co więcej, możliwe jest nawet nabycie gruntów o powierzchni powyżej 1 ha. W takiej sytuacji jednak, łącznie obszar nie może przekroczyć 300 ha. Dodatkowo, kupujący musi spełnić łącznie trzy przesłanki:

  • uzyskać zgodę Dyrektora KOWR na zakup gruntów powyżej 1 ha przez osobę nie posiadającej statusu rolnika,
  • zobowiązać się do zdobycia kwalifikacji rolniczych oraz do prowadzenia gospodarstwa rolnego przez okres nie krótszy niż 5 lat,
  • zobowiązać się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości rolnej na terenie gminy.

Możliwe trudności w zmianie gruntów rolnych w grunty budowlane

Jednym ze sposobów wykorzystania gruntów rolnych jest ich zamiana w grunty budowlane. Jednak i tutaj inwestor może napotkać na problemy. Przede wszystkim, nie każdą działkę rolną można przekształcić w działkę budowlaną. Grunty muszą spełniać określone warunki – potrzebne informacje znajdziemy w Ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz w Miejskim Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Grunty rolne posiadają różne klasy (od I do VI). Działki o najwyższej przydatności do produkcji rolnej (klasa I-III) znajdują się pod ochroną produkcyjną i w ich przypadku, przekształcenie w ziemię budowlaną nie zawsze jest możliwe. Wymaga ono bowiem pozwolenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, co często jest jednoznaczne z brakiem możliwości przekształcenia. Znacznie łatwiej wykonać przekształcenie, kupując ziemię o klasie od IV do VI, gdyż w tej sytuacji nie trzeba prosić o zgodę Ministra Rolnictwa, ponieważ wystarczy tylko zezwolenie wydane przez gminę.

Plusy i minusy inwestycji w ziemię rolną - podsumowanie

Inwestowanie w ziemię jest jednym z najlepszym sposobów kapitału. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że istnieją różne rodzaje gruntów i inwestowanie w każde z nich wiąże się z innymi zasadami. W przypadku gruntów rolnych, najważniejszą kwestią dla przyszłego inwestora jest to jaka jest klasa ziemi, którą chce nabyć i czy umożliwia ona realizację jego planów dotyczących wykorzystania ziemi rolnej. Bez wątpienia, aby inwestycja okazała się opłacalna trzeba posiadać pewną wiedzę dotyczącą odpowiednich przepisów. Mimo to, inwestycja w grunt rolny to jedna z najbezpieczniejszych metod glokania kapitału. Jest tańszy od gruntów budowlanych, a odpowiednie działania mogą podnieść jego wartość i umożliwić dalszą sprzedaż z dużym zyskiem.

Bibliografia / Netografia

  • blog.ongeo.pl, Inwestycja w grunty rolne – sprawdź czy to się opłaca!, https://blog.ongeo.pl/inwestycja-w-grunty-rolne, Data publikacji: 2022.04.22, Data odczytu: 2023.07.10
  • grunttoziemia.pl, Inwestycja w ziemię rolną czy budowlaną – różnice, wady i zalety, https://grunttoziemia.pl/inwestycja-w-ziemie-rolna-czy-budowlana-roznice-wady-i-zalety/, Data publikacji: 2019.10.09, Data odczytu: 2023.07.10
plusy i minusy inwestycji w ziemię rolną

Podziel się opinią!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *