Szukaj

Wady i zalety korzystania z usług biura rachunkowego

Korzystanie z usług biura rachunkowego ma wady i zalety, przy czym taki outsourcing jest korzystny zwłaszcza dla małych i średnich firm. Artykuł porusza najważniejsze kwestie związane z powierzeniem księgowości i pomaga rozważyć wszystkie za i przeciw takiemu rozwiązaniu.

Korzystanie z usług biura rachunkowego - zalety i wady

Korzystanie z usług biura rachunkowego ma wiele zalet. Przede wszystkim jest to dobre rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie mogą sobie pozwolić na zatrudnienie własnego księgowego.

Zalety korzystania z usług biura rachunkowego

Zredukowanie kosztów

Obsługa księgowa małych i średnich przedsiębiorstw z reguły jest znacznie bardziej opłacalna niż zatrudnienie własnego księgowego. Firmy korzystające z outsourcingu oszczędzają na wielu polach, a szczególnie na:

 • wynagrodzeniu księgowego i pozostałych kosztach pracowniczych (nagrody, premie, diety, delegacje, pakiety medyczne, kursy i szkolenia);
 • wyposażeniu biura (sprzęt biurowy, artykuły biurowe);
 • programach komputerowych do obsługi finansów i kadr;
 • usługach informatycznych związanych z oprogramowaniem księgowym.

Firmy korzystające z usług biura rachunkowego płacą stawkę zależną od ilości zapisów księgowych. W przypadku większej ilości dokumentów (np. powyżej 100) stawka często ustalana jest indywidualnie. Ponadto niektóre biura rachunkowe oferują atrakcyjne pakiety, w których cena zależy od zakresu usług.

Mniejsze ryzyko

Outsourcing księgowy przenosi część odpowiedzialności za ewentualne zaniechania i błędy na firmę zewnętrzną. Wprawdzie przedsiębiorca nadal ponosi odpowiedzialność przed urzędem skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, pracownikami czy kontrahentami, jednak w razie wystąpienia szkody z winy biura rachunkowego może domagać się odszkodowania. Biuro rachunkowe (podobnie jak przedsiębiorcy) ponosi także odpowiedzialność w razie popełnienia przestępstwa skarbowego. Warto również wiedzieć, że biura rachunkowe prowadzące pełną księgowość (księgi rachunkowe) muszą posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) – taka polisa zabezpiecza interesy obu stron relacji outsourcingowej.

Wzrost efektywności przedsiębiorstwa

Powierzenie księgowości firmie zewnętrznej sprawia, że przedsiębiorca i pracownicy mogą skupić się na podstawowych zadaniach działalności. Przedsiębiorca nie traci czasu na rekrutację pracownika ani organizowanie odpowiednio wyposażonego stanowiska. Nie musi również stale kontrolować, czy księgowy dobrze wypełnia swoje obowiązki i bierze udział w szkoleniach. Nie trzeba również martwić się, że w razie nieobecności pracownika dojdzie do zaniedbań w zakresie podatków, składek ZUS czy innych płatności. Tym sposobem przedsiębiorstwo może skoncentrować się wokół najważniejszych aspektów swojej działalności – produkcji, realizacji usług, zaopatrzeniu czy zawieraniu nowych kontaktów handlowych.

Łatwy dostęp do profesjonalnych usług (także dodatkowych)

W obecnych czasach, gdy jedna negatywna opinia w internecie może zepsuć budowaną latami renomę, biura rachunkowe nie mogą sobie pozwolić na zatrudnienie osób z przypadku. Profesjonalne biuro dba o ciągłe zwiększanie kompetencji personelu – motywuje do kontynuowania nauki na studiach wyższych, a przede wszystkim wysyła pracowników na kursy i szkolenia. Firmy świadczące kompleksowe usługi dla biznesu często oprócz księgowych zatrudniają specjalistów od rekrutacji i kadr, doradców podatkowych oraz radców prawnych. Tym sposobem przedsiębiorca może skorzystać również z dodatkowych usług, dzięki którym można zaoszczędzić finanse firmy oraz usprawnić jej działalność.

Umocnienie pozycji firmy

Outsourcing księgowy może przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa. Pieniądze zaoszczędzone dzięki zewnętrznym usługom można zainwestować w reklamę czy usprawnienie działalności firmy (np. cyfryzację). Poza tym biuro rachunkowe może pomóc firmie w uzyskaniu dotacji unijnych czy dodatkowych źródeł finansowania (kredyt, leasing), jak również w przekształceniu działalności na taką, która zapewni przedsiębiorstwu szybszy rozwój. Poza tym profesjonalny outsourcing może mieć korzystny wpływ na wizerunek firmy. Przypominanie o płatnościach, fachowe analizy finansowe i kalkulacje kosztów, dbanie o właściwy obieg dokumentacji, czy wreszcie profesjonalne przygotowanie umów – wszystkie te usługi mogą umocnić pozycję firmy na rynku.

Korzystanie z usług biura rachunkowego ma swoje wady. Niektóre z nich mogą uwidocznić się na skutek wybrania niewłaściwego kontrahenta, inne wynikają ze specyfiki outsourcingu.

Wady korzystania z usług biura rachunkowego

Brak kontroli nad sprawami księgowymi firmy

Przedsiębiorcy często mają opory przed powierzeniem części spraw finansowych zewnętrznemu partnerowi. Dotyczy to zwłaszcza tych przedsiębiorców, którzy do tej pory prowadzili księgowość we własnym zakresie lub zatrudniali w tym celu pracownika. Tacy przedsiębiorcy mieli dotychczas pełny wgląd w księgowość firmy, dlatego trudno im sobie wyobrazić częściową utratę kontroli. Niemniej wiele zależy od postawy samego przedsiębiorcy. Właściciel firmy może ograniczyć swoją rolę do wykonania płatności za usługi księgowe, ale może też mieć stały kontakt z biurem rachunkowym i na bieżąco monitorować jego działanie.

Ryzyko wybrania nierzetelnego partnera

Największym zagrożeniem w outsourcingu jest wybranie niewłaściwego partnera. W biurze rachunkowym – jak wszędzie – mogą pracować osoby o niewystarczających kwalifikacjach, niedbale wykonujące swoje obowiązki, niekomunikatywne czy wręcz nieuczciwe. Dlatego przedsiębiorcy, którzy stoją przed wyborem biura rachunkowego, nie powinni kierować się wyłącznie kosztami współpracy. Kontrahent powinien zapewnić możliwie jak najniższe ceny przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości usług. Warto zwrócić uwagę na następujące aspekty:

 • stabilność finansowa biura rachunkowego;
 • czas trwania działalności;
 • udokumentowane osiągnięcia;
 • uprawnienia do wykonywania usług księgowych (np. certyfikat księgowy);
 • zakres usług i elastyczność oferty;
 • współpraca na partnerskich zasadach.

Przedsiębiorca może również wynająć firmę, która doradzi najbardziej rentowne rozwiązanie w oparciu o analizy ekonomiczne oraz zbierze informacje na temat wybranego biura rachunkowego.

Ryzyko utraty lub wycieku danych firmy

Jednym z poważniejszych skutków wyboru nierzetelnego biura rachunkowego jest utrata lub wyciek poufnych danych firmy. Takie ryzyko podejmuje każdy przedsiębiorca, który decyduje się na powierzenie części obowiązków zewnętrznemu partnerowi. Obawy są całkiem uzasadnione, ponieważ w obecnych czasach współpraca z biurem księgowym często przebiega zdalnie. Wymiana dokumentacji odbywa się drogą elektroniczną, dlatego bardzo ważne jest, aby biuro posiadało skuteczne zabezpieczenia cyfrowe na wypadek utraty i wycieku danych, także wskutek ingerencji z zewnątrz (np. cyberataku). Równie istotne jest to, w jaki sposób biuro przechowuje dokumentację papierową. Dokumenty powinny być odpowiednio posegregowane i zabezpieczone (np. przed zalaniem wodą), a osoby nieuprawnione nie mogą mieć do nich dostępu.

Możliwość wystąpienia problemów komunikacyjnych

Jak już zostało wcześniej wspomniane, współpraca firmy z biurem rachunkowym może odbywać się zdalnie, np. za pomocą telefonu, komunikatorów internetowych i poczty elektronicznej. Chodzi nie tylko o wymianę dokumentacji, ale również o komunikowanie się w sprawach bieżących, np. biuro może przypominać o ważnych terminach i płatnościach. Niestety żaden sposób komunikacji nie gwarantuje, że przedsiębiorca będzie otrzymywał informacje na żądanie, a w razie problemów będzie mógł liczyć na szybką pomoc specjalisty. Trudności komunikacyjne mogą wynikać chociażby z tego, że biuro współpracuje z wieloma firmami i nie może poświęcić zbyt wiele czasu każdemu kontrahentowi z osobna. Sprawną wymianę informacji mogą utrudniać także braki kadrowe w biurze rachunkowym oraz niski poziom świadczonych usług.

Wysokie koszty w przypadku dużych firm

W przypadku małych i średnich firm koszt outsourcingu księgowo-kadrowego jest zdecydowanie niższy niż koszty związane z zatrudnieniem wykwalifikowanych pracowników. Jednak koszty usług rachunkowych zależą m.in. od formy prowadzenia działalności, ilości faktur i innych dokumentów księgowych, a także liczby pracowników w firmie. Tak więc duże przedsiębiorstwa, np. koncerny czy korporacje, raczej nie zaoszczędzą na outsourcingu. W takich firmach najczęściej funkcjonują wyodrębnione działy, które zatrudniają własnych specjalistów od księgowości i kadr.

Plusy i minusy korzystania z usług biura rachunkowego - podsumowanie

Korzystanie z usług biura rachunkowego przynosi firmie dużą oszczędność czasu i pieniędzy – zwłaszcza w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Niemniej kwestia powodzenia outsourcingu księgowego w dużej mierze zależy od tego, czy firma wybierze właściwego partnera do współpracy. Tylko profesjonalne biuro rachunkowe może zapewnić wysoką jakość usług i korzystny wpływ na dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

Bibliografia / Netografia

 • poradnikprzedsiebiorcy.pl, Odpowiedzialność księgowego na etacie a biuro rachunkowe,  Data publikacji: 2022.02.08, Data odczytu: 2022.11.28
 • Wawak S. (red.), Sołtysik M. (red.), Współczesne trendy w outsourcingu, Mfiles.pl, Kraków, 2015
 • biurorachunkowe-poznan.eu, Biuro rachunkowe Poznań, Data odczytu: 2023.01.20
 • kkr.tax, Biuro rachunkowe Kraków, Data odczytu: 2023.08.19
korzystanie z usług biura rachunkowego wady i zalety

Podziel się opinią!

Jedna odpowiedź

 1. Muszę podkreślić, że niezwykle ważna jest obecność doświadczonej i kompetentnej księgowej w prowadzeniu firmy, zwłaszcza w czasach rządów PiS. Przede wszystkim, zmiany w przepisach podatkowych są wprowadzane w takim tempie, że trudno za nimi nadążyć. Dlatego bez wsparcia osoby, która na bieżąco śledzi wszelkie nowelizacje i potrafi je właściwie interpretować, można łatwo popełnić błąd, który będzie miał poważne konsekwencje finansowe dla firmy.

  Ponadto, obserwując politykę fiskalną tego rządu, widzimy, że nacisk na ściślejszą kontrolę podatkową jest coraz większy. To oznacza, że każdy przedsiębiorca musi prowadzić księgowość na najwyższym poziomie, aby uniknąć nieporozumień i konfliktów z Urzędem Skarbowym. Dobra księgowa to nie tylko oszczędność czasu, ale przede wszystkim pewność, że wszystkie sprawy związane z finansami firmy są prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem.

  Również warto zauważyć, że w czasach rządów PiS obserwujemy znaczące zaostrzenie przepisów dotyczących odpowiedzialności karnej za przestępstwa skarbowe. To sprawia, że błąd w dokumentacji, nieumyślny czy nie, może mieć dla właściciela firmy poważne konsekwencje, aż do postawienia w stan oskarżenia.

  Podsumowując, w obecnej rzeczywistości politycznej i prawnej, nie wyobrażam sobie prowadzenia firmy bez wsparcia dobrej księgowej, która jest nie tylko strażnikiem finansów, ale i pewnego rodzaju tarczą ochronną przed skomplikowaną i dynamicznie zmieniającą się machiną prawną w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *