Szukaj

Wady i zalety outsourcingu księgowego

Outsourcing księgowy ma swoje wady i zalety, przy czym jest to bardzo popularne rozwiązanie w biznesie, szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki korzystaniu z usług biura rachunkowego przedsiębiorca nie musi zatrudniać własnego księgowego i może skoncentrować zasoby wokół głównego przedmiotu działalności. Mimo to należy również wziąć pod uwagę pewne utrudnienia oraz zagrożenia wynikające z powierzenia księgowości zewnętrznej firmie.

Outsourcing księgowy - zalety i wady

Outsourcing usług księgowych ma wiele mocnych stron, oczywiście o ile firma podejmie współpracę z odpowiednim partnerem. Do największy zalety outsourcingu usług księgowych zaliczamy:

Zalety outsourcingu księgowego

Oszczędność pieniędzy

Małe i średnie firmy decydują się na outsourcing księgowy głównie ze względów finansowych. Dzięki zewnętrznemu partnerowi można zrezygnować z części kosztów stałych związanych z zatrudnieniem własnego pracownika na rzecz kosztów zmiennych, które można optymalizować w zależności od skali działalności. Comiesięczna faktura z biura rachunkowego może okazać się znacznie mniejszym obciążeniem dla budżetu niż zorganizowanie etatu księgowego w strukturze firmy. W tym przypadku to biuro ponosi koszty wynagrodzeń, wyposażenia stanowisk, niezbędnego oprogramowania i usług informatycznych z tym związanych, a także szkoleń pracowników. Przedsiębiorca musi pokryć jedynie koszt usługi, który zależy głównie od rodzaju księgowości (pełna/uproszczona) oraz liczby dokumentów księgowych.

Kompleksowe usługi w jednym miejscu (w niektórych przypadkach)

Nawet wysoko wykwalifikowany księgowy nie jest omnibusem, który ma w małym palcu wszystkie zagadnienia związane z prawem podatkowym, kadrami i płacami czy analizami finansowymi. Dlatego księgowy zatrudniony przez firmę może potrzebować asystenta lub szukać wsparcia na zewnątrz, np. u doradcy podatkowego. Tymczasem w ramach outsourcingu firma może współpracować z kancelarią rachunkową, która zatrudnia różnych specjalistów i tym samym zapewnia kompleksowe usługi pod jednym adresem. Outsourcing księgowy może więc realizować zadania z zakresu:

 • prowadzenia uproszczonej księgowości,
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • ewidencji VAT,
 • rozliczeń celnych,
 • analiz finansowych,
 • obiegu dokumentów w firmie,
 • sprawozdawczości (np. wobec GUS),
 • obsługi należności i zobowiązań,
 • pomocy w uzyskaniu finansowania (np. środków unijnych),
 • kadr i płac.

Skoncentrowanie zasobów wokół głównych celów firmy

Współpraca z kancelarią księgową pozwala skupić się na tym, co dla działalności firmy najważniejsze, np. organizowaniem zaopatrzenia, poszukiwaniem nowych rynków zbytu, dbaniem o wysoką jakość produktów lub usług. Właściciel może skoncentrować się na rozwoju przedsiębiorstwa, a nie na papierologii i zmieniających się przepisach. Z kolei pracownicy, którzy do tej pory zajmowali się księgowością, mogą zostać oddelegowani do innych sektorów, np. do działań marketingowych czy administracji.

Przekazanie części odpowiedzialności na partnera

Dla wielu przedsiębiorców korzystanie z outsourcingu księgowego jest jak gwarancja bezpieczeństwa. Dzięki stałej współpracy ze specjalistami przedsiębiorca nie obawia się nagłych zmian w przepisach ani niedochowania ważnych terminów – o jednym i drugim jest informowany na bieżąco. Sprawdzone biuro rachunkowe daje również większą pewność, że rozliczenia są prowadzone w sposób prawidłowy, a w razie problemów zawsze znajdzie się jakieś konstruktywne rozwiązanie. Niemniej warto pamiętać, że odpowiedzialność biura rachunkowego jest tylko częściowa. Za błędy w księgach czy uchybienia wobec fiskusa i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiada przedsiębiorca, natomiast polisa ubezpieczeniowa biura rachunkowego pozwala uzyskać odszkodowanie w razie wystąpienia szkody z tytułu źle prowadzonej księgowości.

Brak problemów wynikających z zatrudnienia własnego księgowego

Outsourcing księgowy zdejmuje z przedsiębiorcy odpowiedzialność za pracowników. Odpadają obowiązki związane z zatrudnieniem księgowego – nie trzeba przeprowadzać rekrutacji, negocjować warunków umowy o pracę ani przygotowywać stanowiska. Przedsiębiorca nie musi zastanawiać się, co zrobić w razie dłuższej absencji księgowego ani zatrudniać asystenta, który przejmie część obowiązków. Partner outsourcingowy ewentualne problemy z pracownikami rozwiązuje we własnym zakresie i nie obarcza nimi przedsiębiorcy. Poza tym pracownicy biur rachunkowych zastępują się wzajemnie w razie nieobecności, dzięki czemu nie ma obaw o opóźnienia czy niedochowanie terminów.

Outsourcing księgowy ma pewne słabe strony, przy czym niektóre z nich są tylko hipotetyczne i można je wyeliminować poprzez wybranie renomowanego biura rachunkowego. Do największych wad outsourcingu księgowego należy:

Wady outsourcingu księgowego

Zrezygnowanie z bezpośredniej kontroli nad księgowością firmy

Przedsiębiorca współpracujący z biurem rachunkowym dobrowolnie rezygnuje ze sprawowania pełnego nadzoru nad pracą księgowego. Owszem, firma ma dostęp do efektów pracy, ale nie kontroluje ich powstawania. Przedsiębiorca nie wie, kto konkretnie odpowiada za prowadzenie finansów jego firmy – równie dobrze może to być doświadczona osoba z certyfikatem księgowym, jak i ktoś bez wystarczających kompetencji zawodowych. Klient nie ma pojęcia, czy biuro rachunkowe korzysta z nowoczesnego oprogramowania i zabezpieczeń informatycznych ani czy dba o bezpieczny obieg dokumentacji. Te problemy praktycznie nie istnieją przy własnym księgowym, gdzie przedsiębiorca może szybko zweryfikować kwalifikacje pracownika i samodzielnie zadbać o wyposażenie czy bezpieczeństwo danych.

Ograniczona wiedza księgowego o firmie

Księgowy zatrudniony w firmie doskonale zdaje sobie sprawę, z jakimi problemami na co dzień mierzy się jego pracodawca. Zna specyfikę działalności, ma do czynienia z pracownikami i kontrahentami, osobiście uczestniczy w rozwoju przedsiębiorstwa. Tymczasem księgowy z biura rachunkowego nigdy nie będzie w stanie poznać firmy tak dobrze jak księgowy zatrudniony w strukturze przedsiębiorstwa. Biura rachunkowe współpracują z wieloma partnerami, więc siłą rzeczy pracownicy muszą zajmować się różnymi podmiotami jednocześnie. Rozproszona uwaga i brak czasu powodują, że wiedza o pojedynczym kliencie ogranicza się tylko do niezbędnych kwestii.

Wydłużony czas oczekiwania na odpowiedź księgowego

Własny księgowy jest niemalże stale „pod ręką”, czego niestety nie można powiedzieć o księgowych z biura rachunkowego. Przedsiębiorca korzystający z usług księgowych musi liczyć się z tym, że może nie uzyskać porady w danej chwili. Biuro rachunkowe musi najpierw odebrać wiadomość, następnie przekazać ją właściwej osobie, która przeanalizuje problem, a na koniec wysłać odpowiedź, Wprawdzie odpowiedzialny partner outsourcingowy dba o sprawny przepływ informacji różnymi kanałami (telefon, e-mail, komunikatory internetowe), jednakże nie jest w stanie w tym samym czasie kontaktować się z wieloma swoimi klientami.

Ryzyko wycieku danych

Partnerzy outsourcingowi najczęściej komunikują się zdalnie. Biuro rachunkowe pracuje na skanach dokumentów i udostępnia klientowi narzędzia online, które umożliwiają wgląd w deklaracje, wystawianie faktur oraz zarządzanie firmą. Jest to wygodne rozwiązanie, jednak część przedsiębiorców obawia się, że w trakcie zdalnej współpracy dojdzie do wycieku wrażliwych danych. Chodzi tutaj nie tylko o udostępnienie osobom trzecim informacji księgowych, ale również o upublicznienie danych z zakresu kadr i płac (szczególnie wysokości wynagrodzenia poszczególnych pracowników). Takie ryzyko może zachodzić przy zaniedbaniu bezpieczeństwa cybernetycznego oraz niefrasobliwym podejściu do obiegu dokumentów i ochrony danych osobowych (RODO).

Możliwość podjęcia współpracy z niekompetentnym partnerem

Na mocy ustawy deregulacyjnej z 2014 roku świadczeniem usług z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) może zajmować się niemal każdy. Wystarczy, że właściciel biura rachunkowego ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest karany za określone przestępstwa, a do tego zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Nie jest wymagane wykształcenie kierunkowe ani certyfikat księgowy. Oczywiście właściciel biura może zatrudniać księgowych z wysokimi kwalifikacjami, jednak istnieje ryzyko, że rozliczenia firmy trafią w ręce osób, które dysponują jedynie podstawową wiedzą i bardzo skąpym doświadczeniem.

Trudności związane z wyborem podmiotu świadczącego usługi księgowe

Outsourcing usług księgowych sprawdzi się wówczas, gdy przedsiębiorca podpisze umowę z renomowanym biurem, które zatrudnia osoby z dobrymi kwalifikacjami i dba o wysoką jakość usług. Jednak żeby znaleźć profesjonalnego partnera, trzeba poświęcić trochę czasu na zebranie informacji – w przeciwnym razie może się okazać, że firma zwiąże się na dłuższy okres z nierzetelnym partnerem. Przedsiębiorca powinien zweryfikować kompetencje pracowników biura, sprawdzić krążące w sieci opinie, zapytać właściciela biura o rozwiązania w zakresie komunikacji i obiegu dokumentów. Porównanie jakości usług pomiędzy różnymi biurami rachunkowymi może być trudne i czasochłonne, jednak wysiłek z pewnością się opłaci.

Plusy i minusy outsourcingu księgowego - podsumowanie

Małe i średnie przedsiębiorstwa chętnie zlecają prowadzenie księgowości zewnętrznym partnerom. Outsourcing pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, a jednocześnie daje przedsiębiorcy poczucie bezpieczeństwa i dostęp do kompleksowych usług księgowych i kadrowo-płacowych. Ponadto przekazanie zadań zewnętrznej firmie sprawia, że zasoby przedsiębiorstwa skupiają się wokół podstawowych celów działalności. Niestety nie wszystkie biura rachunkowe zapewniają wysoki standard usług, dlatego przedsiębiorca musi poświęcić trochę czasu na znalezienie wykwalifikowanego i doświadczonego zespołu.

Bibliografia / Netografia

 • Wawak S., Sołtysik M., Współczesne trendy w outsourcingu, Mfiles, Kraków, 2015
 • rsmpoland.pl, 
  Zalety i wady outsourcingu usług księgowych oraz kadrowo-płacowych, https://www.rsmpoland.pl/pl/multimedia/podcast/04-zalety-i-wady-outsourcingu-uslug-ksiegowych-oraz-kadrowo-placowych, Data publikacji: 2020.08.13, Data odczytu: 2023.07.24
plusy i minusy outsourcingu księgowego

Podziel się opinią!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *