Szukaj

Wady i zalety podwójnego obywatelstwa

Podwójne obywatelstwo ma swoje wady i zalety, przy czym każdy aspekt trzeba rozpatrywać indywidualnie. Inaczej wygląda kwestia multiobywatelstwa dla osoby mieszkającej w Polsce, a inaczej dla Polaków, którzy wyjechali na stałe do Holandii lub Wielkiej Brytanii.

Podwójne obywatelstwo - zalety i wady

Podwójne obywatelstwo ma sporo zalet, dzięki którym wiele osób decyduje się na takie rozwiązanie pomimo skomplikowanych procedur.

Zalety podwójnego obywatelstwa

Większe możliwości na rynku pracy

Poprzez nabycie obywatelstwa innego kraju cudzoziemiec zyskuje większe możliwości na rynku pracy. Multiobywatel może na przykład rozpocząć karierę w zawodzie, gdzie wymogiem obligatoryjnym jest obywatelstwo danego kraju (ale bez warunku wyłączności obywatelstwa). Dotyczy to zwłaszcza pracy administracji państwowej oraz w służbach mundurowych, takich jak siły zbrojne (wojsko) czy organy ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego (Policja, Służba Więzienna, Straż Graniczna). Poza tym uzyskanie obywatelstwa obcego państwa może zwiększać szansę na otrzymanie wyższego stanowiska.

Brak uciążliwych procedur imigracyjnych

Niepewność związana ze statusem imigranta może skutecznie zachęcać cudzoziemców do starania się o nadanie obywatelstwa. Uzyskanie obywatelstwa danego kraju oznacza bowiem zakończenie czasochłonnej i zawiłej batalii z procedurami imigracyjnymi. Nie trzeba starać się o przedłużenie wizy czy uzyskanie statusu rezydenta, ani martwić się nagłą utratą prawa do pobytu w kraju. Tym samym cudzoziemiec zyskuje poczucie bezpieczeństwa oraz takie same prawa jak rodowity obywatel.

Zyskanie pełnych praw i przywilejów

Osoba z podwójnym obywatelstwem może korzystać z identycznych przywilejów jak rodowici obywatele. Jest to szczególnie istotne w kontekście prawa do świadczeń socjalnych (np. zasiłek dla trwale bezrobotnych, zasiłki rodzinne). Obywatelstwo danego kraju znacznie ułatwia również przeprowadzenie spraw spadkowych – jest to szczególnie ważne w takich krajach jak Wielka Brytania, Irlandia czy Dania, gdzie nie obowiązuje Europejskie Poświadczenie Spadkowe.

Łatwiejsze podróżowanie po świecie

Dzięki dodatkowemu paszportowi można uniknąć czasochłonnych formalności z wyrobieniem wizy do danego kraju. Przykładowo osoby dysponujące paszportem brytyjskim mogą wyjechać do Stanów Zjednoczonych na czas nieograniczony. Z kolei polski paszport uprawnia do bezwizowego pobytu na terenie USA jedynie przez okres 90 dni. Według rankingu The Henley Passport Index największą swobodę podróżowania zapewnia paszport japoński (można odwiedzić 193 państwa bez wizy), paszporty Singapuru i Korei Południowej (192 państwa) oraz paszporty niemiecki i hiszpański (190 państw).

Większe poczucie bezpieczeństwa za granicą

Podróżowanie po świecie niestety wiąże się z ryzykiem. Można paść ofiarą przestępstwa, ulec wypadkowi lub zachorować, a nawet mieć problemy związane z nieznajomością prawa obowiązującego na terenie danego kraju. W takich sytuacjach przydaje się podwójne obywatelstwo, ponieważ można skorzystać z opieki konsulatu lub ambasady danego państwa. Dzięki temu osoby podróżujące zyskują łatwiejszy dostęp do pomocy za granicą, a co za tym idzie – znacznie większe poczucie bezpieczeństwa.

Możliwość głosowania w wyborach

Emigranci, którzy przebywają na terenie danego kraju od dłuższego czasu, często zaczynają myśleć o swoim aktualnym miejscu zamieszkania jak o nowej ojczyźnie. Dzięki nabyciu obywatelstwa mogą uczestniczyć w wyborach i tym samym mieć wpływ na sprawowanie władzy oraz funkcjonowanie danego państwa. Jednocześnie multiobywatel zachowuje prawo do głosowania w wyborach kraju pochodzenia, dzięki czemu nadal może uczestniczyć w życiu społeczno-politycznym swoich rodaków.

Większe możliwości uzyskania kredytu

Wprawdzie banki nie skreślają obcokrajowców wnioskujących o kredyt, jednak w wielu przypadkach staranie się o wysoką kwotę (np. kredyt hipoteczny) wymaga spełnienia dodatkowych warunków. Przykładowo w Polsce trzeba udowodnić silną więź z państwem, np. za pomocą karty stałego pobytu o długim terminie ważności. Poza tym zagraniczne obywatelstwo sprawia, że klient jest dla banku danego kraju bardziej wiarygodny i co za tym idzie, może liczyć na większą przychylność niż wnioskodawca bez paszportu.

Ułatwienie dla rodziny

Cudzoziemiec z obywatelstwem zapewnia większe możliwości swojej rodzinie. W jaki sposób? Otóż dzięki temu pozostali członkowie rodziny mogą łatwiej uzyskać wizę, gdy zechcą przyjechać do danego kraju. Poza tym podwójne obywatelstwo rodziców może automatycznie zapewniać paszport dzieciom. Tak jest np. w Polsce, gdzie dzieci „dziedziczą” obywatelstwo niezależnie od miejsca urodzenia.

Podwójne obywatelstwo nie przynosi wyłącznie korzyści – trzeba wziąć pod uwagę również minusy i przeszkody, które mogą pojawić się już na samym początku.

Wady podwójnego obywatelstwa

Zawiłe i czasochłonne procedury

Każde państwo ma własne zasady dotyczące przyznawania obywatelstwa. W wielu przypadkach można je uzyskać poprzez urodzenie na terytorium państwa, prawa krwi (po rodzicach, dziadkach) oraz przez naturalizację (nadanie obywatelstwa ze względu na stały i długotrwały pobyt). Obywatelstwo z urodzenia lub dziedziczenia nie budzi wątpliwości, choć udowodnienie pokrewieństwa z przodkami pochodzącymi z danego kraju może być trudne. Jednak znacznie bardziej skomplikowane mogą być procedury związane z naturalizacją, ponieważ w tym przypadku trzeba spełnić szereg wymogów prawnych. Przykładowo w Niemczech wymaga się m.in. co najmniej ośmiu lat pobytu, złożenia deklaracji lojalności wobec państwa, pełnej samodzielności finansowej, niekaralności, znajomości języka oraz zdania testu wiedzy obywatelskiej.

Wysoki koszt

Staranie się o drugie obywatelstwo może być skomplikowane, czasochłonne i… dość kosztowne. Dla przykładu w Niemczech wniosek o nadanie obywatelstwa ze względu na naturalizację kosztuje 255 euro od osoby, natomiast w Stanach Zjednoczonych trzeba zapłacić już 640 dolarów. W Wielkiej Brytanii ten sam wniosek kosztuje znacznie więcej, bo 1330 funtów, co przy kilkuosobowej rodzinie staje się całkiem pokaźną kwotą. W Polsce wniosek o nadanie obywatelstwa nie podlega opłacie skarbowej.

Brak uznania dla podwójnego obywatelstwa

Państwa w różny sposób traktują instytucję multiobywatelstwa. Przykładowo żeby uzyskać obywatelstwo niderlandzkie w drodze naturalizacji, trzeba zrzec się dotychczasowego obywatelstwa. Z kolei polskie prawo dopuszcza podwójne obywatelstwo, ale jednocześnie traktuje polskie obywatelstwo jako wyłączne. Co to znaczy? Otóż multiobywatel ma takie same prawa i obowiązki jak „zwykły” obywatel Polski, ale nie może posługiwać się dokumentami innego państwa ani powoływać na tamtejsze prawo. Widać to chociażby podczas przekraczania granicy. Jeżeli Polak z podwójnym obywatelstwem okaże paszport obcego kraju podczas wjazdu do Polski, wówczas będzie miał takie samo prawo do pobytu jak cudzoziemiec. Natomiast jeżeli podczas wyjazdu z Polski Straż Graniczna dowie się o podwójnym obywatelstwie, ale obywatel będzie posługiwał się tylko zagranicznym paszportem, wówczas funkcjonariusz nie wyda zgody na przekroczenie granicy.

Brak dostępu do niektórych stanowisk

Multiobywatel może mieć również problem z objęciem niektórych stanowisk. Przykładowo w Polsce osoba z podwójnym obywatelstwem nie może zostać funkcjonariuszem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz Straży Marszałkowskiej. Nabycie podwójnego obywatelstwa może również stanowić przesłankę do zwolnienia ze służby w Agencji Wywiadu oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Co ciekawe, osoba z podwójnym obywatelstwem może wstąpić do Policji, jednak policjant, który uzyskał obywatelstwo innego kraju, zostanie już obligatoryjnie zwolniony ze służby.

Plusy i minusy podwójnego obywatelstwa - podsumowanie

Podwójne obywatelstwo przynosi liczne korzyści, ponieważ można korzystać z takich samych praw i przywilejów jak rodowici mieszkańcy danego kraju. Poza tym posiadanie dodatkowego paszportu zapewnia większą swobodę podróżowania oraz możliwość skorzystania ze wsparcia zagranicznego konsulatu lub ambasady. Niemniej uzyskanie obywatelstwa w drodze naturalizacji jest procesem czasochłonnym i skomplikowanym, a w niektórych przypadkach wymaga poniesienia znacznych kosztów finansowych.

Bibliografia / Netografia

 • england.pl, Brytyjskie obywatelstwo, https://www.england.pl/informacje/brytyjskie-obywatelstwo, Data odczytu: 2023.03.19
 • Kierznowski Ł. Wielokrotne obywatelstwo i pozycja multiobywatela w prawie polskim, w: Umiędzynarodowienie krajowego obrotu prawnego, Perkowski M. (red.), Zoń W. (red.), Białystok 2016, https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/8266, Data odczytu: 2023.03.19
 • polen.diplo.de, Obywatelstwo niemieckie, Placówki dyplomatyczne Niemiec w Polsce, https://polen.diplo.de/pl-pl/03-service/03-04-staatsangehoerigkeit, Data odczytu: 2023.03.19
 • Powroty.gov.pl, https://powroty.gov.pl/dzial-powroty-4924, Data odczytu: 2023.03.19
 • gov.pl, Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, https://www.gov.pl/, Data odczytu: 2023.03.19
 • money.pl, To „najmocniejsze” paszporty na świecie. Pozwalają podróżować niemal wszędzie,  https://www.money.pl/gospodarka/to-najmocniejsze-paszporty-na-swiecie-pozwalaja-podrozowac-niemal-wszedzie-6860877696629408a.html, Data publikacji: 2023.01.29, Data odczytu: 2023.03.19
 • bip.brpo.gov.pl, Zostałeś obywatelem innego państwa – musisz odejść z policji. Wątpliwości RPO,
  Biuletyn Informacji Publicznej RPO, https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-policja-sluzba-obywatelstwo-mswia, Data publikacji: 2022.10.28, Data odczytu: 2023.03.19
plusy i minusy podwójnego obywatelstwa

Podziel się opinią!

Jedna odpowiedź

 1. Po przeczytaniu artykułu na temat wad i zalet podwójnego obywatelstwa, muszę przyznać, że zazdroszczę osobom, które mają taką możliwość. Chociaż artykuł przedstawia wiele korzyści związanych z posiadaniem podwójnego obywatelstwa, chciałbym podkreślić kilka dodatkowych aspektów, które nie zostały w nim poruszone.

  Po pierwsze, podwójne obywatelstwo może otworzyć drzwi do dwóch różnych kultur, co daje unikalną perspektywę życiową. Możliwość zrozumienia i doświadczenia dwóch różnych społeczeństw na głębszym poziomie jest niewątpliwie cennym atutem. Po drugie, w dzisiejszym globalnym świecie, gdzie mobilność jest kluczem, posiadanie dwóch paszportów może ułatwić przeprowadzki, relokacje czy nawet inwestycje w różnych krajach. Wreszcie, podwójne obywatelstwo może być pewnego rodzaju zabezpieczeniem w niestabilnych czasach politycznych lub gospodarczych.

  Mimo wszystko, zastanawiam się, jakie inne możliwości mógłbym odkryć, gdybym miał podwójne obywatelstwo. Słyszałem, że w niektórych krajach, takich jak Gruzja, proces uzyskania obywatelstwa jest mniej skomplikowany i bardziej przystępny cenowo. Może to dobra alternatywa dla tych, którzy marzą o podwójnym obywatelstwie, ale nie mogą sobie na to pozwolić w swoim kraju pochodzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *