Szukaj

Wady i zalety pracy jako trener personalny

Praca jak trener personalny ma swoje wady i zalety, przy czym jest to jeden z ciekawszych zawodów, jaki można wykonywać bez ukończenia studiów wyższych. Wiele jednak zależy od tego, gdzie i na jakich zasadach pracuje trener. Niektórzy prowadzą działalność gospodarczą i współpracują z siłowniami jako wolni strzelcy, inni pracują na stałe w jednym miejscu. Na jakie zarobki może liczyć trener personalny i czy warto wiązać swoją przyszłość z tym zawodem?

Praca w roli trenera personalnego - zalety i wady

Praca jako trener personalny ma wiele dobrych stron. Jakie argumenty przemawiają za rozpoczęciem kariery w tym zawodzie?

Zalety pracy jako trener personalny

Satysfakcja zawodowa

Wśród profesji, które zapewniają poczucie satysfakcji czy wręcz niesienia misji, można wymienić także zawód trenera personalnego. Osoby pracujące na tym stanowisku mierzą się z różnymi wyzwaniami i niewątpliwie pomagają ludziom. Chodzi tutaj nie tylko o pomoc w zrzuceniu wagi czy zbudowaniu pożądanej muskulatury, ale również o pomoc w nabyciu prawidłowych nawyków dietetycznych, odzyskaniu zdrowia czy pozbyciu się kompleksów. Dzięki współpracy z trenerem personalnym klienci często zmieniają swoje życie na lepsze i choćby dla tej świadomości warto rozważyć karierę w tym zawodzie.

Łatwy próg wejścia w branżę

Żeby pracować na stanowisku trenera personalnego, nie trzeba kończyć studiów wyższych, znać języków obcych (chociaż ta umiejętność może się przydać) ani posiadać żadnej wyjątkowej wiedzy merytorycznej. Z pewnością warto ukończyć kurs trenera personalnego, chociaż niektóre siłownie wcale go nie wymagają. Podstawowymi wymaganiami są uprawianie aktywności fizycznej, pozytywne nastawienie oraz umiejętność pracy z ludźmi. Z uwagi na niski próg wejścia zawód trenera personalnego może sprawdzić się u osób, które nie mają sprecyzowanej ścieżki kariery lub chcą całkowicie zmienić branżę.

Możliwość rozwoju zawodowego

Trener personalny nie musi całe życie pracować w jednej i tej samej siłowni. Dzięki wszechstronnym kompetencjom i doświadczeniu trener może stać się rozchwytywanym profesjonalistą, który współpracuje z różnymi klubami lub całą siecią siłowni. Z czasem trener może założyć własną działalność gospodarczą i zostać „panem (lub panią) swojego czasu”, a nawet otworzyć własną siłownię. Osoby pracujące w tym zawodzie mogą rozwijać się również pod kątem konkretnej dziedziny, np. odchudzania lub kulturystyki. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby trener zdobył wyższe wykształcenie. Można na przykład skończyć studia na Akademii Wychowania Fizycznego, a następnie zrobić studia podyplomowe na kierunku trener personalny.

Praca związana z pasją

Trenerem personalnym raczej nie zostaje się z przypadku. Osoby wykonujące ten zawód zazwyczaj nie stronią od aktywności fizycznej – uprawiają fitness, chodzą na treningi siłowe, biorą udział w zawodach sportowych, interesują się dietą i suplementacją okołotreningową. Tymczasem dzięki pracy na stanowisku trenera personalnego mogą rozwijać zarówno karierę zawodową, jak i pasję do sportu. W efekcie trenerzy personalni na ogół bardzo lubią swoje zajęcie i nie doświadczają „syndromu poniedziałku” czy frustracji wynikającej z wykonywania nudnej, mało satysfakcjonującej pracy.

Duża swoboda działania

Trenerzy personalni zwykle cieszą się dużą swobodą i w razie problemów mogą odmówić współpracy z danym klientem. Dotyczy to szczególnie osób, które pracują na własny rachunek i świadczą swoje usługi online lub w wynajmowanej siłowni. Jednak nawet trenerzy zatrudnieni przez siłownię mogą przekazać swojego podopiecznego innej osobie. Dzięki temu trener nie musi za wszelką cenę znosić trudnego klienta ani kontynuować współpracy w sytuacji, gdy podopieczny często rezygnuje ze spotkań albo nie przykłada się do treningów.

Możliwość nawiązania ciekawych znajomości

Praca trenera personalnego wiąże się z bezpośrednią pracą z ludźmi. Oczywiście jak w każdej tego typu pracy można trafić na trudnego klienta, jednak na ogół trener ma do czynienia z podobnymi sobie pasjonatami i osobami, którym zależy na udanej współpracy. W trakcie treningu trener poświęca czas tylko jednej osobie, co sprzyja nawiązaniu bliższego kontaktu. W ten sposób można poznać wielu ludzi różnych profesji, w tym również osoby znane z pierwszych stron gazet. Trener personalny może również nawiązywać współpracę z innymi specjalistami (np. dietetykami, trenerami sportu, psychologami sportu), by móc zapewnić swoim klientom usługi na najwyższym poziomie.

Możliwość dywersyfikacji zarobków

Trener personalny może czerpać dochody z różnych źródeł. Osoby, które sprawnie poruszają się w social mediach, mogą publikować filmy instruktażowe czy poradniki. W ten sposób można zyskać więcej klientów (co przełoży się na większe zarobki), a dodatkowo zarabiać na własnych produktach (np. e-bookach). Trenerzy personalni często też nawiązują współpracę z producentami suplementów oraz innymi specjalistami (np. dietetykami), dzięki czemu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pozyskanych klientów.

Praca jako trener personalny ma swoje słabe strony. O jakich aspektach trzeba pamiętać przed wybraniem tego zawodu?

Wady pracy jako trener personalny

Brak stabilnych zarobków

Mediana zarobków na stanowisku trenera personalnego wynosi 4 880 zł brutto, przy czym 50 % osób pracujących w tym zawodzie otrzymuje wynagrodzenie z przedziału od 4 240 zł do 7 710 zł, natomiast 25 % najsłabiej zarabiających trenerów otrzymuje kwotę poniżej 4 240 zł, a 25 % osób zarabia powyżej 7 710 zł. Tymczasem zdaniem osób z branży trener personalny może zarabiać zarówno 2 000 zł, jak i 20 000 zł. Zarobki w tym zawodzie zależą bowiem od wielu czynników:

  • liczby klientów w danym miesiącu,
  • popularności trenera,
  • miejsca pracy.

Najwięcej zarabiają tzw. wolni strzelcy, zaś najsłabsze wynagrodzenie otrzymują trenerzy związani na stałe z jedną siłownią.

Problemy z osiągnięciem stabilizacji zawodowej

Osoby wykonujące zawód trenera personalnego rzadko mogą liczyć na umowę o pracę i związane z tym przywileje (np. płatny urlop, staż pracy niezbędny do emerytury). Współpraca z siłownią częściej odbywa się w ramach umowy cywilnoprawnej, tj. umowy o dzieło lub umowy zlecenie. Jednak najbardziej popularnym rozwiązaniem jest sytuacja, w której trener płaci ryczałt za możliwość prowadzenia zajęć indywidualnych na terenie siłowni. W związku z tym trenerzy często zakładają własną działalność gospodarczą, co wiąże się z większą biurokracją i samodzielnym opłacaniem składek ZUS.

Konieczność ciągłego doszkalania się

Dobry trener personalny to człowiek renesansu, który zna się nie tylko na poprawnym wykonywaniu ćwiczeń, ale również na fizjologii, anatomii, dietetyce, a nawet psychologii. Wszechstronna wiedza jest niezbędna do osiągania sukcesów w tym zawodzie, ponieważ klienci zwykle oczekują również porad dotyczących żywienia i suplementacji, a czasami zwierzają się ze swoich kompleksów czy barier psychicznych. Poza tym trener powinien potrafić dobrać ćwiczenia w zależności od potrzeb, możliwości organizmu oraz problemów zdrowotnych. Zawód ten wymaga zatem nieustannego poszerzania kompetencji, np. poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach, sympozjach czy konferencjach.

Konieczność posiadania kompetencji miękkich

Klienci oceniają trenera personalnego nie tylko przez pryzmat widocznych efektów (np. muskulatury czy utraconych kilogramów), ale również przez jakość wzajemnej relacji. Profesjonalne podejście może nie wystarczyć, jeżeli klient nie może porozumieć się z trenerem, nie ufa mu albo odczuwa zbyt silną presję. Dlatego w tym zawodzie bardzo ważną rolę odgrywają kompetencje miękkie, a szczególnie komunikatywność, umiejętność dbania o dobrą atmosferę i empatia. Dobry trener musi potrafić wyczuć, czy klient wymaga w danej chwili łagodnego podejścia, czy silnej motywacji.

Duża konkurencja

Społeczeństwo ma coraz większą świadomość pozytywnego wpływu aktywności fizycznej na wygląd, zdrowie oraz inne aspekty życia (m.in. karierę). A gdy rośnie popyt, rośnie również podaż – przybywa więc zarówno siłowni, jak i trenerów personalnych. Przedstawiciele omawianego zawodu muszą więc liczyć się z dużą konkurencją, co z kolei wiąże się z koniecznością nieustannego poszerzania kompetencji czy promowania swojej działalności (zwłaszcza w social mediach). Niestety im więcej trenerów personalnych na rynku, tym mniejsze szanse na znalezienie zatrudnienia czy wprowadzenie wyższych cen w przypadku osób pracujących na własny rachunek.

Nieregularny tryb pracy

Praca trenera personalnego uzależniona jest od potrzeb i dostępności klientów. Nie każdy bywalec siłowni będzie oczekiwał indywidualnego wsparcia, więc czasami trener może narzekać na brak zajęcia. Poza tym trener musi dostosowywać się do możliwości czasowych klienta, co może oznaczać pracę w nietypowych godzinach, np. bardzo wczesnym rankiem lub późnym wieczorem. W efekcie trener może spędzać na siłowni całe dnie, co niestety nie zawsze przekłada się na wysokie zarobki.

Codzienna praca z ludźmi

Zawód trenera personalnego najczęściej wymaga bezpośredniej pracy z ludźmi, co ma swoje dobre, ale i złe strony. Tak jak wszędzie, tak również w siłowni zdarzają się trudni klienci, którzy przyjmują roszczeniową postawę, zachowują się nieuprzejmie albo nie stosują się do obowiązujących zasad (np. dotyczących zachowania porządku i higieny). Niektórzy klienci zapominają też, że sama obecność trenera nie wystarczy do zbudowania pożądanej muskulatury czy utraty wagi. Nie przykładają się do treningów i nie chcą stosować się do zaleceń żywieniowych, a mimo to oczekują szybkich efektów. W związku z tym praca trenera czasami bywa frustrująca, podobnie jak w innych zawodach wymagających częstego i bezpośredniego kontaktu z klientem.

Plusy i minusy pracy jako trener personalny - podsumowanie

Zawód trenera personalnego daje wiele satysfakcji, ponieważ można w ten sposób pomagać ludziom i jednocześnie rozwijać swoją pasję do sportu. W trakcie pracy trener poznaje wielu ludzi, co może przełożyć się na nawiązanie ciekawych znajomości czy współpracy biznesowej. Osoby, które chcą pracować w tej branży, nie muszą mieć ukończonych studiów, wysokich kompetencji ani specjalnych predyspozycji – wystarczy być aktywnym fizycznie i mieć pozytywne podejście do ludzi. Niemniej warto wziąć pod uwagę zagrożenia związane z brakiem stabilizacji zawodowej (niepewne zarobki, najczęściej brak umowy o pracę) oraz problemy wynikające z bezpośredniego kontaktu z klientem.

Bibliografia / Netografia

  • wynagrodzenia.pl, Ile zarabia trener personalny 01.2023, 
    https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-trener-personalny, Data odczytu: 2023.08.18
  • interview.me.pl, Martyński W., Jak zostać trenerem personalnym? Ile zarabia się w pracy jako trener?, https://interviewme.pl/blog/jak-zostac-trenerem-personalnym, Data publikacji: 2023.08.23, Data odczytu: 2023.08.18
  • gymmanager.io, Szeliga-Kobus D., Jak siłownia rozlicza się z trenerem personalnym za treningi?, https://gymmanager.io/jak-silownia-rozlicza-sie-z-trenerem-personalnym-za-treningi/, Data publikacji: 2021.08.03, Data odczytu: 2023.08.23
plusy i minusy pracy jako trener personalny

Podziel się opinią!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *