Szukaj

Wady i zalety pracy w grupie

Wielu pracodawców stawia na pracę w grupie, zrzeszając w zespole dobrych specjalistów i podwyższając w ten sposób wydajność oraz poszerzając wachlarz usług. Praca w grupie ma jednak zarówno wady i zalety. Które z nich przedsiębiorca szczególnie powinien brać pod uwagę?

Praca w grupie - zalety i wady

Praca w grupie ma swoje zalety. Do tych, które zdecydowanie warto wymienić, zalicza się:

Zalety pracy w grupie

Większa efektywność

Pracę zespołową najlepiej opisuje przysłowie: „co dwie głowy to nie jedna”. Zespół to gwarancja innowacyjnych pomysłów, twórczego myślenia oraz zmniejszenia liczby błędów/problemów. Dlatego przy ambitnych i złożonych projektach najlepsze rezultaty uzyskuje się właśnie przy pracy zespołowej. Wspólna odpowiedzialność za cały projekt animuje do kreatywnego myślenia i kontrolowania pracy innych osób. Ponadto chwilowa czy nawet dłuższa absencja w pracy, nie rzutuje na jakość wykonywanych zadań, ponieważ obowiązki nieobecnego kolegi może przejąć ktoś inny.

Wyższa jakość realizowanych projektów

Tworzenie zespołu to sposób na pozyskiwanie ekspertów o różnych kompetencjach i doświadczeniu. Pracownicy uzupełniają się wzajemnie wiedzą i umiejętnościami, a tym samym mogą oferować wysoką jakość realizowanych usług, jak i odpowiadać na różne wymagania klientów.

Mniejsze nakłady czasu i środków finansowych

Podział zadań i obowiązków pomiędzy poszczególnymi osobami, zdecydowanie skraca czas tworzenia nawet bardzo ambitnych i złożonych projektów. Ponadto zatrudnianie fachowców, ogranicza koszty realizacji poszczególnych zadań przez outsourcing. Dzięki temu firma może zrealizować więcej projektów w krótszym czasie, zapewniając klientom wysoką jakość i osiągając wymierne zyski dla przedsiębiorstwa.

Większe zaangażowanie

Praca w teamie odznacza się wyższym poziomem konkurencji i rywalizacji, dlatego pracownicy są odpowiednio zmotywowani do aktywnej pracy. Praca w większym gronie odznacza się też większym zaangażowaniem. Wynika to z faktu, że pracownicy są permanentnie oceniani i wynagradzani adekwatnie do osiąganych efektów. Dlatego czują potrzebę właściwego zaprezentowania się, a tym samym ambitnie i skrupulatnie podchodzą do powierzonych im zadań, zarówno tych prostych, jak i skomplikowanych.

Największe wady pracy w zespole, które powinny być ważne z perspektywy pracodawcy to:

Wady pracy w grupie

Ryzyko konfliktów

Im więcej osób w zespole, tym większe ryzyko powstawania różnego rodzaju konfliktów. Różnice pomiędzy pracownikami tworzą się na różnym gruncie i mogą dotyczyć zarówno prywatnych poglądów, jak i wykonywanych obowiązków. Często w teamie może panować niezdrowa rywalizacja o przywództwo czy awans. Dlatego zespół musi mieć silnego lidera, a pracodawca powinien pamiętać o budowaniu zdrowej atmosfery w zespole.

Mniejsza odpowiedzialność za porażki

W dużych zespołach podział poszczególnych obowiązków, może skutecznie utrudniać ocenę efektywności wszystkich pracowników w zespole, a także pejoratywnie wpływać na właściwą realizację zadania. Dlatego trzeba pamiętać, by żaden z pracowników nie był anonimowy i wiedział, jaka odpowiedzialność na nim spoczywa.

Mniejszy wkład w pracę poszczególnych osób

Praca w zespole prowadzi do konformizmu i próżniactwa społecznego. Przy realizacji projektów nie każdy będzie pracował tak samo wydajnie, a sporo osób może znaleźć furtkę do wyręczania się innymi kolegami w zespole. To z kolei prowadzi również do niezadowolenia i konfliktów w zespole, a ponadto może negatywnie odbijać się na jakości pracy.

Plusy i minusy pracy w grupie - podsumowanie

Jak widać, praca w zespole ma zarówno sporo wad, jak i zalet. W dużej mierze to od umiejętnego zarządzania i działań pracodawcy zależy, czy team będzie kopalnią wiedzy i świeżych pomysłów oraz fabryką wysokiej jakości usług, czy miejscem konfliktów i nieporozumień. Trzeba zwrócić też uwagę na tworzenie właściwej atmosfery, budowanie zdrowych zasad rywalizacji oraz dostarczanie pracownikom powodów do sumiennej, ale grupowej pracy.

Bibliografia / Netografia

  •  
praca w grupie wady i zalety

Podziel się opinią!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *