Szukaj

Wady i zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma swoje wady i zalety, jednak tych drugich jest zdecydowanie więcej. Nie bez powodu jest drugą (po jednoosobowej działalności gospodarczej) najchętniej wybieraną w Polsce formą prowadzenia firmy. Z jakimi korzyściami wiąże się założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Dlaczego niektórzy przedsiębiorcy mają wątpliwości co do takiego rozwiązania?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - zalety i wady

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma wiele zalet, dzięki czemu może być korzystną alternatywą dla jednoosobowej działalności gospodarczej.

Zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Ograniczona odpowiedzialność wspólników

Wielu przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze względu na bezpieczeństwo finansowe. Dlaczego? Otóż jeśli firma wpadnie w długi, wówczas zobowiązania wobec wierzycieli spłacane są przede wszystkim z majątku spółki. Jeśli nie będzie to możliwe, wówczas wierzyciel można wyegzekwować należność od członków zarządu, którzy odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki. Wspólnicy odpowiadają tylko do wysokości wniesionego wkładu (stąd „ograniczona odpowiedzialność”). Tym sposobem majątek osobisty wspólników jest zabezpieczony i nie ma ryzyka, że na poczet długów firmy trzeba będzie sprzedać dom czy sięgnąć do prywatnych oszczędności.

Uniwersalność

Choć spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kojarzy się z dużym biznesem, tak naprawdę można w ten sposób prowadzić praktycznie każdą działalność, nawet mały sklep czy lokal usługowy. Z uwagi na bezpieczeństwo majątku osobistego na taki rodzaj działalności mogą zdecydować się właściciele małych i średnich przedsiębiorstw z branż obarczonych wysokim stopniem ryzyka. Taką spółkę można też założyć samodzielnie, np. po przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej. Nie trzeba nawet zatrudniać pracowników, ponieważ założyciel może jednocześnie pełnić funkcję zgromadzenia wspólników i zarządu. Założycielami spółki mogą być również osoby prawne, za wyjątkiem innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Działalność spółki w organizacji

W odróżnieniu od spółek osobowych (np. spółki jawnej) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaczyna legalną działalność już z chwilą zawarcia umowy. Do czasu wpisania do rejestru firma funkcjonuje jako spółka z o.o. w organizacji i zyskuje prawa jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (tzw. ułomna osoba prawna). Oznacza to, że spółka może być stroną w czynnościach prawnych, czyli np. zatrudniać pracowników, kupować nieruchomości czy zaciągać kredyty. Firma nie może jedynie sprzedawać udziałów – jest to możliwe dopiero po zarejestrowaniu spółki (co powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy).

Pełna kontrola nad finansami

Prowadzenie pełnej księgowości wiąże się z wyższymi kosztami (usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych są droższe niż uproszczona księgowość), jednak ma też swoje zalety. Przede wszystkim dzięki takiemu rozwiązaniu wspólnicy zyskują doskonały wgląd w sytuację finansową firmy. Pełna księgowość ułatwia podejmowanie decyzji i planowanie strategii, co może się przyczynić do bardziej prężnego rozwoju przedsiębiorstwa.

Możliwość uniknięcia obowiązku ubezpieczeń ZUS

Zazwyczaj wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie podlegają obowiązkowym składkom na ubezpieczenie. Trzeba je opłacać dopiero wtedy, gdy są oni zatrudnieni w spółce na przykład nad podstawie umowy o pracę. Płatnikiem składek staje się również wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W tej sytuacji założyciel spółki jest traktowany przez ZUS podobnie jak właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej. Wystarczy zatem, że w spółce będzie dwóch wspólników – wtedy składki ZUS nie obowiązują, chyba że występuje znaczna różnica w udziałach spółki (np. jeden wspólnik ma 1% udziałów, a drugi 99%).

Możliwość obrotu udziałami

Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością można potraktować jako zabezpieczenie na przyszłość. Przykładowo wspólnik, który nie chce już partycypować w zyskach spółki, może sprzedać swoje udziały np. innemu wspólnikowi, osobie z rodziny czy inwestorowi z zewnątrz. Wspólnik może również zbyć tylko część udziałów, np. w celu wprowadzenia innej osoby do firmy. Udziały w spółce można przekazać również w formie darowizny czy też w ramach wymiany (np. na udziały w innej firmie). Należy jednak mieć na uwadze, że obrót udziałami może być ograniczony umową spółki i wymaga dopełnienia szeregu formalności.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest wolna od wad, przy czym niektóre zależą od sposobu jej założenia i liczby wspólników.

Wady spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Konieczność zgromadzenia kapitału zakładowego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może funkcjonować bez kapitału zakładowego, czyli wkładu wspólników wniesionego podczas zakładania firmy. Minimalna wysokość kapitału w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to 5000 złotych, natomiast wartość nominalna udziału musi wynosić co najmniej niż 50 złotych. Wkład może być wpłacony w formie pieniężnej lub niepieniężnej (np. papiery wartościowe, majątkowe prawa autorskie, prawo własności). Kwota może wydawać się wysoka (zwłaszcza w porównaniu z jednoosobową działalnością gospodarczą, gdzie nie trzeba mieć środków na start), jednak inne formy spółek kapitałowych wymagają znacznie wyższego kapitału: spółka komandytowo-akcyjna – 50 000 złotych, zaś spółka akcyjna – 100 000 złotych.

Konieczność prowadzenia pełnej księgowości

Właściciele spółek z ograniczoną odpowiedzialnością są zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli tzw. pełnej księgowości. Jednym z obowiązków spółki w tym zakresie jest m.in. sporządzanie sprawozdań finansowych na zakończenie roku obrotowego. Prowadzenie pełnej księgowości wymaga doświadczenia, rozległej wiedzy i skrupulatności, w związku z czym właściciele spółek współpracują z biurami rachunkowymi lub zatrudniają własnych księgowych.

Więcej formalności (w porównaniu z innymi formami prowadzenia działalności)

Założenie i prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z licznymi obowiązkami i procedurami (np. podejmowaniem decyzji w formie uchwały), których nie ma w prostszych formach działalności. Umowa spółki musi mieć formę aktu notarialnego, chyba że założyciele korzystają z wzorca umowy w systemie elektronicznym S24. W przypadku spółek jednoosobowych zamiast umowy trzeba sporządzić akt założycielski – także w tym przypadku nie obejdzie się bez wizyty u notariusza. Poza tym każda spółka musi powołać odpowiednie organy, tj. zgromadzenie wspólników oraz zarząd, przy czym w niektórych przypadkach trzeba również utworzyć radę nadzorczą lub ewentualnie komisję rewizyjną. Spółkę trzeba również zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym – można to zrobić tylko przez internet za pośrednictwem systemu S24 lub Portalu Rejestrów Sądowych.

Koszty prowadzenia

Prowadzenie firmy pod postacią spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może okazać się bardziej kosztowne niż prowadzenie działalności w innej formie (np. spółki jawnej, jednoosobowej działalności gospodarczej). Wyższe koszty wynikają m.in. z konieczności prowadzenia pełnej księgowości czy korzystania z usług notariusza i związanych z tym opłat (taksy notarialnej). Poza tym z uwagi na większe sformalizowanie i skomplikowane procedury przedsiębiorcy (zwłaszcza na początku) korzystają z usług kancelarii prawnych specjalizujących się w prawie handlowym.

Podwójne opodatkowanie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podlega podwójnemu opodatkowaniu. Co to znaczy? Otóż wszyscy wspólnicy płacą podatek od dochodów z udziałów w zyskach spółki – chodzi tutaj szczególnie o dywidendy. Jednak spółka jest osobą prawną i w związku z tym płaci również podatek dochodowy w swoim imieniu.

Obowiązkowa likwidacja w przypadku rozwiązania spółki

Zakończenie działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z obowiązkiem wdrożenia postępowania likwidacyjnego. Przeprowadzenie takiej procedury odbywa się etapami i wymaga m.in.:

 • ustanowienia likwidatorów,
 • zgłoszenia do rejestru,
 • sporządzenia bilansu,
 • zakończenia spraw spółki (np. wierzytelności),
 • podziału majątku.

W efekcie postępowanie likwidacyjne jest dość skomplikowane i czasochłonne, a przy tym wymaga poniesienia dodatkowych kosztów (np. związanych z obsługą prawną i księgową).

Plusy i minusy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - podsumowanie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to popularny w Polsce sposób prowadzenia firmy, dzięki któremu przedsiębiorcy zyskują większe poczucie bezpieczeństwa. Ten rodzaj spółki zabezpiecza prywatne majątki wspólników, co doskonale sprawdza się w przypadku działalności ryzykownych i podatnych na kryzysy gospodarcze. Ponadto dzięki spółce z ograniczoną odpowiedzialnością można uniknąć kosztów związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie. Niemniej trzeba wziąć pod uwagę fakt, że prowadzenie takiej spółki jest nieco skomplikowane i wymaga dopełnienia szeregu procedur, zwłaszcza na początku działalności.

Bibliografia / Netografia

 • poradnikprzedsiebiorcy.pl, Dereń A.M., Prawo gospodarcze – wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, Nysa, 2005
  Rodzeń R., Założenie spółki z o.o. – co warto wiedzieć?, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zalozenie-spolki-z-o-o-co-warto-wiedziec, Data publikacji: 2023.04.19, Data odczytu: 2023.04.20
 • biznes.gov.pl, Rozwiązanie i likwidacja spółek wpisanych do KRS, https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/0078, Data odczytu: 2023.04.20
 • biznes.gov.pl, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – podstawowe informacje, https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00166, Data odczytu: 2023.04.19
 • businessinsider.com.pl, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – co trzeba wiedzieć, https://businessinsider.com.pl/prawo/firma/spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-co-trzeba-wiedziec/c004wvq, Data odczytu: 2023.04.19
plusy i minusy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podziel się opinią!

Jedna odpowiedź

 1. Podziwiam wszystkich przedsiębiorców w Polsce, którzy decydują się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, zwłaszcza w obliczu tak częstych zmian przepisów prawa. Jak słusznie zauważono w artykule, adaptacja do nieustannie zmieniających się regulacji wymaga nie tylko elastyczności, ale przede wszystkim wielkiej wiedzy i ciągłego monitorowania nowości prawnych. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, jak skomplikowane może być prowadzenie biznesu w warunkach takiej zmienności – to nie tylko kwestia dostosowania się do nowych zasad, ale często także konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z konsultacjami prawnymi, szkoleniami czy zmianami w systemach informatycznych.

  Poza tym, co zostało opisane w artykule, warto zwrócić uwagę na inne aspekty prowadzenia działalności w Polsce. Zmienną praktykę interpretacyjną organów podatkowych czy częste zmiany w ustawodawstwie dotyczącym zatrudnienia – to wszystko dodatkowe wyzwania dla polskich przedsiębiorców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *