Szukaj

Wady i zalety pszczelarstwa miejskiego

Pszczelarstwo miejskie staje się w ostatnim czasie coraz popularniejsze. Popularyzowanie postaw proekologicznych oraz wzrost świadomości o istotności roli zapylaczy dla przetrwania życia na ziemi powodują, że w miastach coraz częściej pojawiają się ule. Pasieka miejska ma jednak swoje wady i zalety.

Pszczelarstwo miejskie - zalety i wady

Pszczelarstwo miejskie ma swoje zalety. Wiele jest ważnych aspektów przemawiających na korzyść hodowli pszczół w miastach, a najważniejsze z nich to:

Zalety pszczelarstwa miejskiego

Budowanie postawy proekologicznej i świadomości ekologicznej

Stawianiem uli w mieście nie zajmują się jedynie miejscy pasjonaci pszczelarstwa. Coraz częściej ule stawiane są w ramach proekologicznego planu rozwoju gminy. Na miejskich terenach zielonych pojawiają się niewielkie pasieki, będące pod opieką wykwalifikowanych pszczelarzy pracujących z ramienia gminy. Takie pasieki nie służą do pozyskiwania miodu, a do budowania postaw proekologicznych, pewnej świadomości w społeczeństwie oraz wspierania bioróżnorodności.

Rozwój stref zielonych i roślinności miejskiej

Każda gmina dba o swoje tereny zielony. Coraz częściej wyspy zieleni powstają w najmniej spodziewanych obszarach, takich jak przydroża i pasy zieleni dzielące jezdnie na głównych arteriach miasta. Niekoszone, zaczynają porastać łąkowymi trawami i kwiatami. W pobliżu takich miejsc stawiane są ule. Znacząca aktywność robotnic przyczynia się do intensywnego rozwoju roślinności w miastach.

Możliwość realizowania swojej pasji w miejscu zamieszkania

Pszczelarstwo jest pasją. Bywa sposobem na życie, jednak nie każdy ma możliwość przeniesienia się na wieś i postawienia pasieki złożonej z ponad stu uli. Jednocześnie nie każdy ma od razy tyle wiedzy i doświadczenia, by, nawet mając możliwości inwestycyjne, zdecydować się do razu na pasiecznictwo. Wiele osób traktuje pszczelarstwo jako pasję. Możliwość postawienia na własnym podwórku kilku uli, niekoniecznie w formie pozwalającej na czerpanie z nich profitów pieniężnych, powoduje, że pasjonaci mogę czerpać radość i satysfakcję. Miejscy hobbiści pasiecznictwa nabierają też doświadczenia i wprawy, niewykluczone zatem, ze wielu z nich z czasem zdecyduje się na rozwój własnej pasieki.

Pszczelarstwo miejskie jest raczej hobby niż zajęciem, które pozwoli utrzymać się. Równocześnie hodowanie pszczół w mieście spotyka się z problemami natury prawnej i ludzkiej. Wśród najważniejszych wad pszczelarstwa miejskiego wymienić można:

Wady pszczelarstwa miejskiego

Trudności w założeniu dużej pasieki

W mieście zazwyczaj trudno jest założyć dużą pasiekę. Niewielkie powierzchnie dachów czy ogródków przy domkach, na których postawić można ule powodują ograniczenie ich liczebności do maksymalnie 20. Ograniczona ilość uli powoduje, ze pszczelarstwo miejskie nie daje perspektyw do utrzymania się z pszczelarstwa, a co za tym idzie, zawsze zostaje jako pasja, hobby z miodem na własny użytek lub dystrybuowanym wśród przyjaciół i rodziny.

Trudności natury prawnej

Hodowla pszczół, jak hodowla wszystkich zwierząt jest obwarowana określonymi przepisami prawnymi i weterynaryjnymi. Najważniejszym z nich jest fakt, że przedsięwzięcie w postaci postawienia pasieki może być realizowane w odległości 1000 metrów od osiedli ludzkich. Sam taki zapis prawny wyklucza zatem możliwość stawiania uli na przydomowym podwórku mieszczącym się na osiedlu domków jednorodzinnych czy na dachu bloku.
Niektóre gminy zmieniają lokalnie prawo i umożliwiają stawianie pasiek w odległości 10 metrów od zabudowań, co powoduje ogromne ułatwienia w miejskiej hodowli pszczół, niemniej ciągle zależy to od dobrej woli samorządów.

Problemy natury sąsiedzkiej

Nawet w przypadku sprzyjającego prawa i dobrych warunków przestrzennych, w przypadku postawienia pasieki miejskiej zawsze, w przypadku postawienia uli, można spotkać się z oporem sąsiadów, którym nie będzie pasowało towarzystwo owadów. Przyczyny mogą być różne – od strachu, że rój może zaatakować dziecko, aż po to, że robotnice będą uciążliwymi sąsiadami. Może zdarzyć się, że osoba mieszkająca w pobliżu nieswojej pasieki ma uczulenie na jad błonkówek, przez co sąsiedztwo pszczół może być dla takiej osoby bezpośrednim zagrożeniem życia.

Plusy i minusy pszczelarstwa miejskiego - podsumowanie

Pszczelarstwo miejskie jest raczej zajęciem dla pasjonatów niż sposobem na życie i utrzymanie. Dla hobbystów jest sposobem na zebranie doświadczenia i szansą na rozwój własnej pasieki w przyszłości. Stawianie uli w miastach spotyka się z coraz większą przychylnością, bywa także formą budowania świadomości proekologicznej i sposobem dbania o zieleń miejską i bioróżnorodność w strefach zurbanizowanych.

Bibliografia / Netografia

  • Spałach R., Kodeks Dobrej Praktyki Produkcyjnej w Pszczelarstwie, dostęp: https://pasiekatworek.pl/images/2017/2017_03_17_kodeks.pdf, Data dostępu: 2022.12.02
  • Praca zbiorowa, Podręcznik dla pszczelarzy, http://pasiekamichalow.weebly.com/uploads/5/9/5/4/5954604/jadoxdocument_12454_124859.pdf,
    Data dostępu: 2022.12.02
  • portalpszczelarski.pl, Pszczelarstwo miejskie utrudnienia,
    https://www.portalpszczelarski.pl/artykul/341/pszczelarstwo_miejskie__utrudnienia.html, Data dostępu: 2022.12.02
pszczelarstwo miejskie wady i zalety

Podziel się opinią!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *